Xút Vảy – NaOH Vảy 99% Trung Thái China Trung Quốc

Công ty hóa chất Đắc Trường Phát

Công ty cung cấp ( phân phối ) hóa chất tại TP.HCM

Giá bán sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh :

Xút Vảy – NaOH Vảy 99% Trung Thái China Trung Quốc

Xút Vảy – NaOH Vảy 99% Trung Thái China Trung Quốc

Đặt hàng ngay
Author: Hóa Chất Đắc Trường Phát | Ngày đăng: 05/06/2020